Tématické sady

Západní fronta

Sada obsahuje: Aqua tekuté pihmenty SA003 zem střední SA004 písečný prach SA006 evropská zem ST02 Aqua thinner

Východní fronta

Sada obsahuje: Aqua tekuté pihmenty SA003 zem střední SA005 ruská zem SA007 prach ST02 Aqua thinner

Severní Afrika

Sada obsahuje: Aqua tekuté pihmenty SA008 Irák SA004 písečný prach SA010 ventrální Afghánistán ST02 Aqua thinner